Wegenbouwkundig onderzoek

Met een eigen boorwagen, nucleaire verdichtingsmeter en een onderzoeksruimte in Noord Nederland houdt InfraResearch zich bezig met keuringen en controles in de wegenbouw. Op basis van deze onderzoeksresultaten volgt de rapportage met desgewenst een advies. Tevens worden bestaande constructies onderzocht, voornamelijk t.b.v. de teerhoudendheid van asfalt en de opbouw van de verharding.
Met meer dan 30 jaar aan ervaring kunnen wij zeggen dat we deze werkzaamheden goed onder de knie hebben.

In ons wegenbouwkundig laboratorium wordt onderzoek verricht naar de kwaliteit van asfalt, funderingsmaterialen en zand. Wat is de gradering, samenstelling, referentiedichtheid?
Daarnaast worden er kwaliteitscontroles in situ uitgevoerd, zoals de verdichting van asfalt en puin.

Midlum