Kwaliteitscontrole

Het inspecteren, controleren en meten van gerealiseerde productkwaliteit.

Zand- en funderingen

Verdichtingsmeting

De verdichtingsgraad bepaald of geschikt zand- of funderingsmateriaal verkeersbelastingen goed kan afdragen naar ondergelegen lagen en er geen permanente vervormingen op treden.

Draagkrachtmeting

Zand- en funderingslagen ondersteunen de verhardingsconstructie bij het dragen van verkeersbelastingen. Hierbij geldt hoe hoger de stijfheid hoe beter het draagvermogen

Geschiktheidskeuring

Wij kunnen verschillende onderzoeken uitvoeren om te bepalen of een materiaal over de benodigde eigenschappen beschikt om de constructieve functie goed te vervullen.

Kwaliteitsbegeleiding tijdens realisatie

Walsproces (wals inzet en verdichtingsmeting)
Een optimale verdichting van de asfaltlaag wordt bereikt door een geschikte inzet en een nauwgezet walsproces. Wij bieden advies met betrekking tot de benodigde walsen vóór het aanbrengen van het asfalt. Tijdens de uitvoering begeleiden we het walsproces door metingen uit te voeren en instructies te geven. Op deze manier zorgen we voor de gewenste verdichting.

Controle asfaltmengsel, Temperatuur, Textuur 
Bij het aanbrengen van asfalt spelen zowel de juiste temperatuur als de samenstelling van het asfaltmengsel een cruciale rol. Om dit te waarborgen, voeren wij zorgvuldige controles uit. We maken gebruik van visuele waarnemingen, die een indicatie geven van de samenstelling, en voeren metingen uit in de hopper en achter de balk van de asfalteermachine om de temperatuur van het asfaltmengsel vast te stellen. Op deze manier kunnen we de gewenste kwaliteit van het asfalt garanderen.

Kwaliteitscontrole na realisatie

Constructieve beoordeling: meting draagkracht

Wanneer het nodig is om de verwachte levensduur van een nieuw aangelegde asfaltconstructie te bepalen, kunnen wij dit doen aan de hand van voorgeschreven draagkrachtmetingen en berekeningsmethoden. Op deze manier kunnen wij een betrouwbare inschatting maken van de levensduur van de constructie.

Wegdekeigenschappen: Stroefheid, vlakheid, textuur en waterdoorlatendheid meting.

Asfalt vraagt om eigenschappen die belangrijk zijn voor de veiligheid en het comfort op en naast de weg. Hiervoor kunnen wij metingen uitvoeren die inzicht geven in de (aanvangs)stroefheid, vlakheid, waterdoorlatendheid van het wegoppervlak en geluidemissies door het wegverkeer. De resultaten toetsen wij aan de gestelde eisen om te bepalen of het wegoppervlak gevraagde eigenschappen bezit.

Boorkernen onderzoek: Laagdikte bepaling, holle ruimte, verdichtingsgraad en samenstelling onderzoek

Een boorkernonderzoek informatie over de mate van verdichting, de dikte van de asfaltlagen en de samenstelling. Daarnaast is het ook mogelijk om boorkernen functioneel te onderzoeken om te ontdekken of het asfalt voldoende weerstand tegen de optredende verkeersbelastingen en weersinvloeden kan geven. Wij zijn in staat om asfaltkernen te boren uit de wegconstructie en vervolgens onderzoek uit te voeren, waarbij we de resultaten toetsen aan de gestelde eisen.

Asfaltviewer

Tijdens het aanbrengen van het asfalt maken wij gebruik van intelligente meetsystemen die bijdragen aan een optimaal eindresultaat en inzicht geven in de manier waarop en onder welke omstandigheden het asfalt is aangebracht. De ingewonnen data uit deze systemen kunnen wij, tezamen met andere kwaliteitsonderzoeken, presenteren in een GIS-omgeving, waarmee visueel inzicht wordt verkregen over de behaalde kwaliteit.

Vraag een offerte aan

Onze lokale specialisten staan voor u klaar met deskundig advies. Wij nemen binnen één werkdag contact met u op.

Offerte aanvragen
Marcel van Aalst

Marcel van Aalst

Wegenbouwtechnoloog