Onderzoek

We kunnen u ondersteunen met onderzoeken op het gebied van ondergrond, zand, funderingen en asfalt. Waardoor u de kwaliteit en huidige situatie gedegen kan inventariseren en verrassingen kan voorkomen.

Zand- en funderingen

Verdichtingsmeting

De verdichtingsgraad bepaalt of geschikt zand- of funderingsmateriaal verkeersbelastingen goed kan afdragen naar ondergelegen lagen en er geen permanente vervormingen op treden.

Draagkrachtmeting

Zand- en funderingslagen ondersteunen de verhardingsconstructie bij het dragen van verkeersbelastingen. Hierbij geldt hoe hoger de stijfheid hoe beter het draagvermogen.

Geschiktheidskeuring

Wij kunnen verschillende onderzoeken uitvoeren om te bepalen of een materiaal over de benodigde eigenschappen beschikt om de constructieve functie goed te vervullen.

Milieukundig bodemonderzoek

Wij kunnen de bodem onderzoeken op mogelijke bodemverontreinigingen. Zo kan worden vastgesteld of binnen het projectgebied sprake is van (ernstige) bodemverontreiniging. Ook is het mogelijk om te bepalen of voorgenomen grondroerende werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

Verhardingen (asfalt)

Een weggebruiker wil comfortabel en veilig over de weg rijden. In Nederland zijn normen opgesteld, waaraan de vlakheid van een weg moet voldoen. Wij kunnen dit meten en de resultaten toetsen aan de relevante normen.

Onderzoek naar vrijkomend asfalt (CROW 210)

In oude asfaltconstructies kunnen zich lagen bevinden die teer bevatten en daarom niet geschikt zijn voor de productie van nieuw asfalt. Het is daarom van groot belang om vooraf vast te stellen of het vrijkomende asfalt vrij is van teer. Dit doen wij volgens de protocollen uit de CROW-publicatie ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’.

Draagkrachtmeting

De draagkracht van de diverse lagen in een asfaltconstructie, in combinatie met de verwachte verkeersbelasting, vormt de basis voor het bepalen van de levensduur. Door het in situ meten van draagkracht kunnen wij vaststellen of de asfaltconstructie voldoet aan de gewenste (rest)levensduur, waarbij we kunnen adviseren welke onderhoudsmaatregelen nodig zijn om de asfaltconstructie te versterken.

Vlakheidsmeting

Een weggebruiker wil comfortabel en veilig over de weg rijden. In Nederland zijn normen opgesteld, waaraan de vlakheid van een weg moet voldoen. Wij kunnen dit meten en de resultaten toetsen aan de relevante normen.

Visuele inspectie

Een visuele inspectie geeft een oordeel over de conditie van een weg. Het jaarlijks uitvoeren van een globale visuele inspectie geeft inzicht over de kwaliteit van een weg

Boorkernen onderzoek

Als er onderhoud aan een verharding moet worden gepleegd, is het van belang om te weten hoe de bestaande verharding is opgebouwd en wat de oorzaak van eventueel aanwezige schades is.

Vraag een offerte aan

Onze lokale specialisten staan voor u klaar met deskundig advies. Wij nemen binnen één werkdag contact met u op.

Offerte aanvragen
Marcel van Aalst

Marcel van Aalst

Wegenbouwtechnoloog